The new website for Hjerténs Redovisningsbyrå AB are ready in wordpress. Also redesign of logotype and some Facebook help.

Authorized accounting consultant who can help with most things when it comes to the economic part of your company. You find the new website on this address : www.hjertensrb.se

Good luck with it!

 

Den nya webbsidan som jag byggt i wordpress för Hjerténs Redovisningsbyrå AB är nu klar och i drift . Jag har även gjort om logotypen och hjälpt till med företagets Facebooksida.

Hjerténs är en auktoriserad redovisningskonsult som kan hjälpa till med det mesta när det gäller den ekonomiska delen i ditt företag. Du hittar den nya hemsidan på deras adress: www.hjertensrb.se

Lycka till nu!