Working on with the website for the Swedish women network in Spain Wibes www.wibescb.com. You find Wibes at Facebook www.facebook.com/WibesCostaBlanca

Working on to have the website ready for the conference Invest in Life here in Spain the 15-18 of May 2017. More info on website and Facebook.


Arbetar vidare med hemsidan till det Svenska, kvinnliga nätverket i Spanien Wibes www.wibescb.com. Ni hittar Wibes på Facebook på www.facebook.com/WibesCostaBlanca

Den ska var klar till konferensen Invest in Life går  av stapeln här i Spanien 15-18 maj 2017. Mer info på hemsidan och Facebook.